Volver al inicio

Galería DAP***

Pokoje

Dirección del hotel:
Hotel DAP***
Vítězné nám. 684/4
160 00 Praha-Dejvice

Vojenský klub Praha

facebook

Ratings for the "DAP" in Prague (Praha)
Hotels powered by HRS

Hotel DAP v Praze hodnocení